Print this page

Et profesjonelt pedagogisk tilbud
c
c

 


Helleristningen skolekorps tilstreber å tilby alle musikanter på alle nivåer og aldre et profesjonelt tilbud.

Korpset har derfor et nært samarbeid med Drammen kulturskole.

 

 

 

* Korpset har fellesøvelse en gang i uken.
* Det er individuell undervisning en gang per uke i regi av kulturskolen.

NB: Korpset dekker årskontigenten til kulturskolen.

Man begynner i korpset når man går i tredje klasse eller eldre. På våren arrangeres det rytme/musikk/sangleker for interesserte i andre klasse. Man velger instrument før sommeren.

Det første året spiller man i aspirankopset. Deretter to år i juniorkorpset før man går over i hovedkorpset.

For eldre nybegynnere (fjerde klasse og eldre) lages et spesielt opplegg slik at de raskere kommer inn i hovedkorpset.

På våren gjennomføres rekruttering av nye musikanter med konserter og opplegg på Brandengen, Skoger og Åskollen skole (primært 2. klasse).  
Øvelsessted: Åskollen skole

Korps  Dag  Tid  Sted 
Hovedkorps   Torsdag   18.00-20.15   Åskollen skole (kjeller bygg B)  
Aspiranter   Torsdag   18.00-19.00   Åskollen skole (kjeller bygg B)  
Juniorer   Torsdag   19.00-20.00   Åskollen skole (Kjeller bygg B)  
Rekrutter (2. klasse)   vår 2019