Åskollen Skolekorps
Åskollen skolekorps
 • Om korpset    • Nyheter    • Pedagogisk tilbud    • Terminliste    • Loppemarked    • Kontakt    • English      • Forside  

 

 

   Om korpset
           

Snarveier:
Antall besøk på siden: 670 111

 

 


Åskollenprisen
 

Åskollen skolekorps har i perioden 1984-2019 i samarbeid med Sparebanken Øst delt ut Åskollenprisen til personer eller foreninger som har bidratt til at Åskollen har blitt et bra sted å bo.

 

 

 

Åskollenprisen 2019 går til ELSE LOLLAND og EIRIK FJELLKLEIV

Juryens begrunnelse: "«De får prisen for nestekjærlighet, omtanke og ikke minst for å bidra til åpenhet rundt ALS.  Sykdommen er meget alvorlg for den som blir rammet og  det at de er så omsorgsfulle og hjelpsomme hver eneste dag for sin datter og hennes familie,  gjør at de fortjener stor honnør"

   

Historisk oversikt over Åskollenprisen  

Årstall  Person/forening  Begrunnelse 
2019   Else Lolland og Eirik Fjellkleiv   For deres støtte og oppofring for sin datter Henriette som har den alvorlige sykdommen ALS.

De har sammen bidratt med åpenhet rundt den sjeldne sykdommen.  

2018   Rolf Gunnar Ødegård   Han er en fargeklatt med stort engasjement, spesielt for Nordbylunden.

Han har i en mannsalder betydd mye for kulturliv på Åskollen og i Drammen. Han har vært engasjert i skolekorps, kor og teater.  

2017   Torun Tangen   Hun har en utadvendt og fargerik personlighet og liker å inkludere alle rundt seg.

Hun har et blikk for alle og bidrar med sitt engasjement til et fint og trygt miljø for seniorene her på Åskollen/Tangen.  

2016   Nancy og Frank Sætrang   Primus motorer i Tangen og Åskollen historielag.

Har samlet og sortert gjenstander med historisk kopling til Åskollen  

2015   Daniel Bjølgerud og Audun Fløysland   De har vært ledere for speideren sammen i mange år og er årsaken til at speideren finnes enda.

De har nesten på egenhånd pusset opp klubbhuset til speidern.  

2014   Terje Næss   Åskollen Grill er et viktig samlingspunkt spesielt for ungdom som henger rundt idrettsanlegget.

Han er populær og godt likt, tar samunnsansvar  

2013   Inger Kristensen   En ekte ildsjel med et hjerte som brenner for Åskollen skolekorps.

Med 15 år i styret har hun bidratt på en svært positiv måte  

2012   Anja Kristin Lønseth   Enestående engasjer i håndballen i Glassverket IF. Gjennom mange år

bidratt til å bygge et godt lag og et godt miljø rundt damehåndballen i Glassverket IF.  

2011   Einar Pedersen   En av dugnadsgeneralane og drivkreftene i Drammen Glassverks Musikkorps.

Han har bla vært med å sørge for at lokalmljøet har Varden i god stand og musikkpaviljongen i Nordbylunden  

2010   Glasscupgjengen v/Bror Tandberg,

Ingebjørg Hagen og Svein Rune Eriksen  

Disse ildsjeler setter idrett, lek og glede i fokus. Alle forhold legges til rette for

små og store som deltar på håndballarrangementet. Bydelen får vist seg frem på en positiv måte  

2009   Anne Margrete Marthinsen   Har gjennom sitt mangeårige arbeid som rektor gjort Åskollen skole til en foregangsskole.

Barna opplever henne som blid og tilstedeværende  

2008   Erik Kalmo   Har gjennom mer enn 20 år utallelige trenerverv for store og små gitt det meste av sin fritid til idretten.  
2006   Turid Brauer   Har gjennom mange år engsjert seg og vist omsorg for alle på Åskollen skole.

Hun er alltid like blid, hjelpsom og tilstedeværende både for barn og foreldre.  

2005   Arild Hansen   Har i mange år engsert seg i skolekorpsarbeidet til glede for alle i bydelen og

stimulert ungdommer i deres musialske utvikling.

Han gjør en solid innsats for barn og unge i sitt engasjement i Nordbylia Nærmiljøklubb  

2004   Trond Bardalen   Er en positiv kraft for ungdomsmiljø i bydelen. Har engasjert seg i ungdomsarbeid

på bredt grunnlag. Han har stått sentralt i oppbyggingen av flere tiltak  

2003   John H. Rostad   Er et inkluderende menneske, får kontakt med ung og gammel og bidrar til samhold i bydelen  
2002   Øyvind Christoffersen   Som en stor naturelsker og levende engasjement i bydelen. Han har ekte dugnadsånd  
2001   Tore Ødegård   For sitt store engasjement og stor innsats for sin bydel  
2000   Vera Paulsen   For gjennom en årrekke bidratt til oppblomstring av sang og musikk på Åskollen.

Hun har fremragende egenskaper for å få frem det musikalske hos barn  

1999   Espen Frøysland   For sitt fremragende arbeid i Tangen/Åskollen historielag. Samt som leder for Skoger Speidergruppe  
1998   Anna og Arne Myhre   For organisering av matutkjøring til eldre og uføre  
1997   Jan Olav Reffhaug og Per Halvorsen   For å ha bidratt med arbeid for å etablere jentefotball i Glassverket IF  
1996   Inger Lise og Stein Erik Bjørnerud   For kjempeinnsats for å skape aktiviteter, trivsel og samhold i musikk og idrettsmiljøet på Åskollen  
1995   Oskar Thodock   For enestående hkelpsomhet og omtanke for ine medmennesker  
1994   Per Martin Lund Klausen   For sitt kreative og ideskapende arbeid i skolemiljøet  
1993   Mette og Svein Reidar Lindquist   For deres omtanke for eldre  
1992   Arne Kjeldsås   For sin humoristiske og positive innstilling til aktiv deltakelse i idrettsmiljøet  
1991   Odd Leander Johansen   For engasmement i GIF og Tangen/Åskollen historielag. Samt for fin pennføring både for og om lokalmiljøet  
1990   GIF-håndball P-16   For godt eksempel på aktiv ungdom  
1989      
1988   Åse og Tore Dischler   For sitt engasjemnt i allsidig ungdomsarbeid  
1987   Kristin Steiro   For sitt ungdomsarbeid innen idretten  
1986   Drammens Glassverk Musikkorps   For paviljongen i Lunden  
1986   Frank Pettersen   For sin alltid positive innstilling og hjelpsomhet  
1985   Asbjørn Tangen   For sin innsats for korpsmusikken  
1985   Duncan E. Balcon   For sitt arbeid som ungdomsleder  
1984   Peter A. Lundh   For sitt arbeid med ungdommen  

 

Utskriftsvennlig versjon
 

 

 

Åskollen skolekorps, Boks 9527 Åskollen, 3066 Drammen. aaskollen.skolekorps@gmail.com