Print this page


Åskollenprisen 2018

Åskollenprisen blir delt ut av Åskollen skolekorps i samarbeid med Sparebanken Øst.

For 2018 blir ROLF GUNNAR ØDEGÅRD hedret:

* en virkelig ildsjel for Åskollen og spesielt Lunden

* en engasjert kulturperson med stort engasjement for musikk og teater