Print this page


Gave fra Sparebanken 1

Åskollen skolekorps har mottatt en stor gave fra Sparebank 1 i Drammen. Dette er midler som skal gå til å anskaffe trommeutstyr slik at musikantene kan få øvd på instrumentene hjemme også, f.eks trommesett.