Print this page

Eivind Lyngar (Åskollen skolekorps) og Anne-Lene Solberg (Sparebanken Øst) ifm gaveoverrekkelsen

Gave fra Sparebanken Øst
x
 

Åskollen skolekorps fikk under Åskollendagen 2017 en gave fra Sparebanken Øst på hele 62.000 kr.

Disse midlene skal gå til nye uniformer for alle de nye som har begynt i korpset. Bla vil alle nå få like hatter.